In een organisatie is het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Dit kan bereikt worden door HR, analyseren en prestatiegericht werken te combineren. HR is verantwoordelijk voor het aannemen, ontwikkelen en behouden van personeel. Het doel van HR is om ervoor te zorgen dat de organisatie over de juiste mensen beschikt die geschikt zijn voor de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie. Analyseren is het proces waarbij gegevens over personeel wordt verzameld, georganiseerd en geanalyseerd. Deze informatie kan worden gebruikt om trends te identificeren en inzicht te krijgen in de effectiviteit van beleid en praktijken met betrekking tot personeelsbeheer. Prestatiegericht werken houdt in dat er gericht wordt gestuurd op resultaten die bereikt moeten worden door het personeel. Dit vereist een duidelijke definiëring van wat er verwacht wordt van het personeel. Een goede strategische personeelsplanning wordt ook wel vlootschouw genoemd. 

Wat is een vlootschouw in het bedrijfsleven?

Vlootschouw komt uit de scheepsbouw. Dit werd gedaan als een soort inspectie aan het einde van de dag, en de reden was om te kijken of er geen bemanningsleden misten. Aan het einde van de dag werd er een inspectie gedaan, dit heet in de scheepvaart een vlootschouw. Deze term wordt nu ook in het bedrijfsleven gebruikt. In het bedrijfsleven is een vlootschouw een 9 grid tabel. Op deze tabel plaatsen de werkgevers en managers de werknemers op verschillende plekken op het 9 grid tabel. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar potentie en presentatie. Hoe hoger je in het tabel staat, hoe beter. Op deze manier geeft het een overzichtelijk beeld welke personeelsleden kunnen verbeteren en op welk gebied. Een het gebruiken van de vlootschouw heeft gigantisch veel voordelen het in het bedrijfsleven. Het bepaald of een personeelslid wel op de juiste plek zit in het team. Het kan aanduiden of een personeelslid wellicht een extra uitdaging nodig heeft en het kan bepalen of een personeelslid misschien wel een promotie verdient.

Waarom zijn tevredenheidsonderzoeken zo belangrijk?

In de huidige economische klimaat is het moeilijk om goed personeel te vinden en te behouden. Daarom is een medewerkerstevredenheidsonderzoek cruciaal voor het succes van een bedrijf. Ze helpen bedrijven om te identificeren waar er problemen zijn met het personeel, en welke verbeteringen er nodig zijn. Dit soort onderzoek geeft inzicht in de drijfveren van jouw werknemers, hun behoeften en wat er nodig is om hen tevreden te houden.

Je houd misschien ook van..

Geef een reactie